Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp samtycker du till att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. 

Personlig data och GDPR

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp samtycker du till att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar den information som är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till den information vi har registrerat om dig. Om informationen vi lagrar om dig är irrelevant, felaktig eller ofullständig kan du begära att informationen korrigeras, begränsas eller raderas, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag (såsom bokföringslagen). Vi ansvarar för personuppgifter. uppgifter för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer.

UNDERLEVERANTÖRER

Vi använder följande underleverantörer för att bedriva vår verksamhet:

Shopify Payments

Vi använder Shopify Payments för att hantera betalningar, återbetalningar och för betalningsrelaterade supportfrågor. Informationen du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress skickas krypterade till Shopify Payments.

VARNING

Även om denna webbplats har sammanställts med största noggrannhet ansvarar House of Eqona AB inte för eventuella felaktigheter som kan förekomma i informationen på denna webbplats eller på webbplatser som kan hänvisas till. House of Eqona AB tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av, eller i tolkningen av, innehållet på webbplatsen. Inga rättigheter eller anspråk kan göras på innehållet på denna webbplats. Detta gäller även länkar som leder till webbplatser utanför Eqona -domänen, som inte ägs av House of Eqona AB, men som har tagits med för besökarens information. Ansvar för innehållet på webbplatser som inte underhålls av House of Eqona AB frånsägs.

UPPHOVSRÄTT

Information som visas på denna webbplats, inklusive produkter, texter, foton, illustrationer, grafiskt material, namn, ordmärken och logotyper som tillhör, eller licensieras till, House of Eqona AB är skyddade av upphovsrätt, varumärkeslagar och/eller andra immateriella rättigheter . Ovanstående rättigheter överförs inte på något sätt till juridiska personer som har tillgång till denna webbplats. Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella, privata ändamål. Användaren av webbplatsen får inte multiplicera, vidarebefordra, distribuera eller göras tillgänglig för tredje part mot en avgift utan föregående skriftligt medgivande från House of Eqona AB, förutom i den utsträckning som är absolut nödvändigt för att konsultera webbplatsen.